Цифрове оброблення сигналів

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.30
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор:
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання: