Аналіз даних великого обсягу

Спеціальність: Видавництво та поліграфія
Код дисципліни: 8.186.00.M.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні технології видавничої справи
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна