Системи забезпечення параметрів мікроклімату у сучасному будівництві

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.M.15
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: докт. техн. наук, професор Лабай В. Й.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати означення, класифікацію та області застосування систем забезпечення параметрів мікроклімату у сучасному будівництві (СЗПМуСБ); • вміти проектувати інноваційні СЗПМуСБ для приміщень різного призначення; • мати уявлення про основні напрямки розвитку і перспективи застосування СЗПМуСБ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • будівельна теплофізика; • опалення; • теплопостачання; • вентиляція; • кондиціонування повітря; • теплогенерувальні установки; • використання вторинних енергоресурсів; • нетрадиційні джерела енергії.
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Системи забезпечення параметрів мікроклімату у сучасному будівництві» передбачає вивчення сучасних технологій підтримання параметрів мікро-клімату у сучасних будівлях і спорудах. Питання, які розглядаються під час вивчення дисципліни торкаються проблем енергоощадності та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у житлово-комунальному господарстві. Описані основні властивості вологого повітря, I-d – діаграма вологого повітря, зображення процесів зміни його стану на ній. Наведені поняття про параметри мікроклімату приміщень будинків і споруд. Розглянуті сучасні системи опалення, вентиляції та кондиціонування повітря будинків і споруд. Висвітлені відомості про застосування сонячних колекторів та теплових насосів у сучасному будівництві.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: письмові звіти з самостійної роботи, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60%, контрольний захід, іспит): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Лабай В.Й. Системи забезпечення параметрів мікроклімату в сучасному будівництві: конспект лекцій. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 76 с. 2. Любарець О.П., Зайцев О.М., Любарець В.О. Проектування систем водяного опалення: Посібник для проектувальників, інженерів і студентів. – Відень-Київ-Симферополь, 2010. – 200 с. 3. Нимич Г.В., Михайлов В.А., Бондарь Е.С. Современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха: Учебное пособие. – К.: ТОВ “Видавничий будинок “Аванпост-Прим”, 2003. – 630 с. 4. Ананьев В.А. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика: Учебное пособие. – М.: “Евроклимат”, издательство “Арина”, 2000. – 416 с. 5. Лабай В.Й. Кондиціювання повітря та холодопостачання: конспект лекцій. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – 72 с. 6. Лабай В.Й. Проектування систем кондиціювання повітря та холодопостачання: конспект лекцій. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – 80 с. 7. ДБН В.2.5-67: 2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря. – Київ: Мінрегіон України, 2013. – 141 с.