Міжнародна система контрактних відносин у будівництві ФІДІК

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.M.14
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: д.т.н., професор Солодкий Сергій Йосифович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність застосовувати типові контракти ФІДІК; • уміння адаптувати типові контракти ФІДІК до українського законодавства
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Планування, управління та організація будівництва. • Організація дорожньо-будівельного виробництва; • Ділова англійська мова.
Короткий зміст навчальної програми: Історія створення ФІДІК. Мета діяльності та завдання українського відділення ФІДІК. Класифікація та порівняльний аналіз типових контрактів ФІДІК. Сфера застосування типових контрактів та їх структура Роль інженера-консультанта в проектах. Складання тендерної пропозиції; зміст тендерної документації. Адаптування типових контрактів ФІДІК до українського законодавства.
Методи та критерії оцінювання: іспит
Рекомендована література: 1. Пособие по применению типовых строительных контрактов ФИДИК. Британский строительный центр StPCP, Санкт-Петербург.- 2013 р.