Ефективність та впровадження результатів науково-дослідних розробок

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія
Код дисципліни: 8.192.00.M.13
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: д.т.н., професор Демчина Богдан Григорович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність організовувати науково-дослідницьку роботу , планувати її на отримання практичних результатів ; • уміння ефективно впроваджувати науково-дослідні розробки .
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Організація праці; • Будівельні конструкції; • Технологія будівельного виробництва; • Економіка.
Короткий зміст навчальної програми: Об’єкт і предмет експериментальних досліджень в будівельних науках. Класифікація експериментальних і теоретичних методів дослідження будівельних конструкцій , технологій та матеріалів. Проведення експериментальних досліджень з метою отримання практичних результатів які потребують сучасні підприємства . Проведення реклами результатів досліджень для пошуку потенційних замовників.Прогнозуванна та розрахунок ефективності від впровадження результатів досліджень.
Методи та критерії оцінювання: екзамен
Рекомендована література: . Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник/ Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128с. 2. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень:Підручник. – К.: Вища школа, 1997. – 271с.: іл. 3. Финни Д.Дж. Введение в теорию планирования эксперимента. – М.: Наука, 1970. 4. Экспертные оценки в науково-техническом прогнозировании / Е.М.Добров, Ю.В.Ершов, Е.И.Левин, Л.П.Смирнов. – К: Наук. Думка, 1074. 5. Закон України. Про основи державної політики в сфері науки і науково-технічної діяльності. 6. Закон України. Про пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки. діяльності. 7. Закон України. Про наукову і науково-технічної діяльності. 8. Закон України. Про науково-технічну інформацію.