Цифрова фотограмметрія в інженерії

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.M.048
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фотограмметрія та геоінформатика
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна