Сучасні технології створення картографічної продукції

Спеціальність: Геодезія та землеустрій
Код дисципліни: 8.193.00.M.046
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Картографія та геопросторове моделювання
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна