Інтелектуальні транспортні системи

Спеціальність: Транспортні технології
Код дисципліни: 8.275.00.M.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Транспортні технології
Лектор: доцент Жук Микола Миколайович.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Проводити моделювання мультимодальних транспортних мереж; 2. Здійснювати прогнозування змінних стану та поведінку користувачів транспортних мереж; 3. Проводити моделювання мультимодальних транспортних мереж в режимі реального часу; 4. Проводити підтримку користувачів у мультимодальній мережі; 5. Проектувати та оперативно управляти мультимодальними інтелектуальними транспортними системами; 6. Удосконалювати параметри моделі попиту та пропозиції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інтелектуальний транспорт і міська логістика; • Інформаційне забезпечення учасників дорожнього руху; • Моделювання транспортних потоків; • Основи транспортних досліджень і прогнозування.
Короткий зміст навчальної програми: Планування ІТС. Послуги для користувачів ІТС. Моделі мережі та їх використання в транспортній інженерії. Прогнозування змінних стану мережі. Нові технології ІТС. Системи для моніторингу, збору та відправлення інформації про транспортні засоби. Елементи транспортний засіб-інфраструктура, центр керування-користувач. Прогнозування транспортної мережі в реальному часі. Специфікація, калібрування та перевірка моделей ІТС. Приклади застосування моделей ІТС.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (40%); • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід, залік); • усна компонента (5%).
Рекомендована література: 1. Cascetta, E. (2009). Transportation Systems Analysis: Models and Applications. Springer. 2. Ortuzar S, J. D. D. and Willumsen, L. G. (2001). Modelling transport. Chichester New York, J. Wiley. 3. Sussman, J. S. Perspectives on Intelligent Transportation Systems (ITS) [Текст] / Joseph S. Sussman. – Springer, 2005. – 229 p. 4. Ceder, A. (2015) Public Transit Planning and Operation: Modeling, Practice and Behavior, Second Edition - CRC Press Book. 5. Mogre, R. Intelligent Transportation Systems: A Private Organizations Perspective [Текст] / Riccardo Mogre. LAP Lambert Acad. Publ., 2010. – 156 p. 6. Hyndman, R. B. and Athanasopoulos, G. (2018) Forecasting: principles and practice. https://www.otexts.org/book/fpp2. 7. Support tools R - R Project for Statistical Computing MS Office (Excel, Word, PowerPoint).