Інноваційний процес в публічних інституціях

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.023
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна