Публічна політика як управління суспільними процесами

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.033
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Державна політика і врядування
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна