Стратегії конкурентного розвитку держави

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.M.032
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н., доц. Михальчишин Н.Л.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання засад конкурентного розвитку держави; - визначення стратегій конкурентного розвитку держави; - набуття вмінь з формування державної політики у сфері конкуренції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Макро та мікро економіка, державне регулювання, конкурентна політика держави.
Короткий зміст навчальної програми: - характеристика засад конкурентного розвитку держави; - стратегії конкурентного розвитку держави – інноваційно-інвестиційна складова, державно-приватне партнерство та ін. - формування державної політики у сфері конкуренції.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль-100%
Рекомендована література: 1. Михальчишин Н.Л. Конкурентна політика держави: навчальний посібник. – Львів, Вид-во „Компанія «Манускрипт»”, 2017. – 204с. 2. Державний контроль у сфері економічної конкуренції: навчальний посібник. – Львів, Вид-во „Компанія «Манускрипт»”, 2020. – 256с.