Глобальні інтеграційні процеси

Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Код дисципліни: 8.281.00.O.13
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор:
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання: