Зовнішньоекономічні операції та контракти

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.O.3
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна