Соціальна геронтологія та підприємництво

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.E.34
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Садова У.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: теоретико-методологічні основи соціальної геронтології і її місце в системі наукових знань; ? види й специфіку сучасних технологій соціального захисту й соціального обслуговування людей похилого віку; ? сутність основних підходів до дослідження старості й старіння; -суть та основні види соціального підприємництва; -механізми реалізації соціального підприємництва
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: прореквізити: Соціальна економіка і політика кореквізити: виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Історичні етапи розвитку геронтології як науки Соціальна геронтологія як наукова дисципліна Соціально-демографічні аспекти старіння. Соціальна політика щодо літніх громадян Система соціального захисту літніх і старих людей. Технології соціальної роботи з особами похилого віку. Соціальне підприємництво. Соціальне інвестування. Соціальний маркетинг. Фандрайзинг.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль на практичних заняттях, виконання практичних робіт (100%)
Рекомендована література: Василенко Н.Ю. Социальная геронтология. URL: http://studentam.net/content/view/988/118/ Кайдашев І., Борзих О. Основи геронтології. URL: http://www.umsa.edu.ua/kafhome/vnutrmed3/lecture/vnutrstom/gerontology1.pdf Соціальне підприємництво: посібник для викладачів курсу /за наук. редакцією А. О. Корнецького. К. : Фамільна друкарня Huss, 2019.