Забезпечення сталого розвитку у будівельному секторі економіки

Спеціальність: Соціальна економіка, аналітика та управління
Код дисципліни: 7.051.08.M.21
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна