Транснаціональні корпорації

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.M.28
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Зовнішньоекономічна та митна діяльність
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна