Безпека соціальних систем

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.M.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: Карковська В.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: поглиблені знання нормативно-правової бази функціонування організацій різних форм власності і видів діяльності та управління ними; уміння ідентифікувати, аналізувати та оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність організації; уміння визначати та прогнозувати стратегічні перспективи функціонування організацій; уміння реалізовувати конкретні види управління на засадах виконання загальних функцій менеджменту, формування методів менеджменту, розроблення управлінських рішень, здійснення керівництва
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, частина 2
Короткий зміст навчальної програми: Поняття та зміст безпеки соціальних систем. Основні теорії організації та управління. Сутність та види соціального управління. Поняття, зміст та основні категорії управління безпекою соціальних систем. Методи управління безпекою соціальних систем. Поняття та зміст безпеки соціальних систем. Поняття та зміст загроз безпеці соціальних систем. Концептуальні основи управління безпекою соціальних систем. Поняття та зміст системи безпеки соціальних систем. Перспективи розвитку теорії управління безпекою соціальних систем
Методи та критерії оцінювання: лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота
Рекомендована література: 1. Ліпкан В.А. Теоретико-методологічні засади управління у сфері національної безпеки України: Монографія. — К.: Текст, 2005. — 350 с. 2. Монастирський Г.Л. Теорія організації: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. – 319 с.