Соціально-педагогічна служба в навчальних закладах

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.M.17
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна