Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.O.32
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: -
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: головні аспекти використання термінології з фінансово-економічної безпеки; нормативно-законодавчу базу у сфері фінансово-економічної безпеки; загальні принципи побудови та організації діяльності комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: -
Короткий зміст навчальної програми: теоретична частина; аналітико-дослідницька частина; проектно-рекомендаційна частина.
Методи та критерії оцінювання: захист магістерської кваліфікаційної роботи
Рекомендована література: 1. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент. – Львів: Львівська політехніка, 2012. – 400 с. 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. – СПб: Питер Ком, 1999. – 416 с.