Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.022
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н., доц. каф. Карковська В.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень; здатність організувати аналітичні та методичні практики впровадження заходів з фінансово-економічної безпеки здатність продемонструвати базові знання правових основ та практичних аспектів в організації особистої безпеки працівників, керівників, підприємців; здатність продемонструвати знання та уміння на базовому рівні про різні форми забезпечення безпеки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, частина 1
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект складається з таких розділів: Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика установи, організації, підприємства. Розділ 2. Організування фінансово-економічної безпеки установи, організації, підприємства. Розділ 3. Аналізування фінансово-економічної безпеки установи, організації, підприємства. Розділ 4. Розроблення управлінських рішень забезпечення фінансово-економічної безпеки установи, організації, підприємства. Висновки. Список використаних джерел.
Методи та критерії оцінювання: Захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. Подольчак Н. Ю., Карковська В. Я. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 268 с. 2. Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов, О. Ю. Литовченко Фінансова безпека підприємства: Навч. посіб. Вид-во ХНЕУ, 2010.

Організація та управління інформаційно-аналітичним забезпеченням фінансово-економічної безпеки (курсовий проект)

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Лектор: к.е.н., доц. каф. Карковська В.Я.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: здатність продемонструвати базові знання методології та інструментарію наукових досліджень; здатність організувати аналітичні та методичні практики впровадження заходів з фінансово-економічної безпеки здатність продемонструвати базові знання правових основ та практичних аспектів в організації особистої безпеки працівників, керівників, підприємців; здатність продемонструвати знання та уміння на базовому рівні про різні форми забезпечення безпеки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, частина 1
Короткий зміст навчальної програми: Курсовий проект складається з таких розділів: Вступ. Розділ 1. Загальна характеристика установи, організації, підприємства. Розділ 2. Організування фінансово-економічної безпеки установи, організації, підприємства. Розділ 3. Аналізування фінансово-економічної безпеки установи, організації, підприємства. Розділ 4. Розроблення управлінських рішень забезпечення фінансово-економічної безпеки установи, організації, підприємства. Висновки. Список використаних джерел.
Методи та критерії оцінювання: Захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. Подольчак Н. Ю., Карковська В. Я. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки: навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 268 с. 2. Т. Б. Кузенко, Л. С. Мартюшева, О. В. Грачов, О. Ю. Литовченко Фінансова безпека підприємства: Навч. посіб. Вид-во ХНЕУ, 2010.