Розробка заходів безпеки діяльності фінансово-кредитних установ (курсовий проект)

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.40
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна