Економічний ризик та методи його оцінювання

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.E.37
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна