Кваліфікаційний екзамен

Спеціальність: Управління фінансово-економічною безпекою
Код дисципліни: 7.073.12.O.25
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Адміністративний та фінансовий менеджмент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна