Економічна безпека національного виробника

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.E.22
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: Доц. Данилович-Кропивницька М.Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати про економічні відносини, що обумовлюють чинники та важелі підвищення конкурентоспроможності національного виробника в контексті забезпечення економічної безпеки держави і окремого господарського суб'єкта; - вміти досліджувати загрози економічній безпеці та механізми протидії; - засвоювати методики і техніки забезпечення безпеки на підприємствах різних форм власності та різних видів діяльності та ін.; - практично застосовувати нормативно-правову базу щодо забезпечення безпеки підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Теорія монополій та антимонопольного регулювання кореквізити: Конкурентоспроможність національного виробника
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади економічної безпеки. Структура тіньової економічної діяльності. Об’єкти, суб’єкти та види економічних злочинів. Аналітичні ознаки економічних злочинів. Методи „відмивання” доходів, одержаних злочинним шляхом. Основні характеристики корупції як явища. Сутність і зміст недобросовісної конкуренції. Основні форми недобросовісної конкуренції. та зміст економічної безпеки підприємства. Загрози економічній безпеці підприємства та їх види. Індикатори економічної безпеки підприємницької структури. Об’єкти і суб’єкти системи економічної безпеки. Порядок створення і ліквідації служби безпеки. Забезпечення служби безпеки нормативними документами, матеріально-технічними ресурсами, кадрами та коштами. Кадровий менеджмент. Вимоги до співробітників служби безпеки. Роль інформаційної складової у системі економічної безпеки підприємства. Форми і методи добору й аналізу інформації. Забезпечення режиму секретності на підприємствах, дії щодо організації та впровадження інформаційно-комунікаційних систем. Класифікація схем захисту інформаційних систем. Система економічної розвідки підприємства. Значення і роль контррозвідки служби безпеки.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль на лабораторних заняттях (50%); Підсумковий контроль (50 %, іспит)
Рекомендована література: 1.Економічна безпека: Навч. посібник / за ред. З.С.Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с. 2.Економічна безпека: Навч.посібник / [В.І.Франчук, Л.В.Герасименко, В.О.Гончарова, З.Б.Живко та ін.]; за ред. В.І.Франчука. - Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010. - 244 с. 3.Економічна безпека підприємств: підручник /В.Л.Ортинський, І.С.Керницький, З.Б.Живко та ін. - К.: Алерта, 2011. – 704 с. 4.Данилович–Кропивницька М.Л. Сертифіковане як електронне навчальне видання електронний навчально–методичний комплекс з дисципліни «Економічна безпека національного виробника та безпека інформаційних та комунікаційних систем» № Е41–233–330\2014 від 05.03.2014 р.

Економічна безпека національного виробника (курсовий проект)

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.E.25
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н., доц. Данилович-Кропивницька М.Л.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен: - знати про економічні відносини, що обумовлюють чинники та важелі підвищення конкурентоспроможності національного виробника в контексті забезпечення економічної безпеки держави і окремого господарського суб'єкта; - вміти досліджувати загрози економічній безпеці та механізми протидії; - засвоювати методики і техніки забезпечення безпеки на підприємствах різних форм власності та різних видів діяльності та ін.; - практично застосовувати нормативно-правову базу щодо забезпечення безпеки підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізит: Теорія монополій та антимонопольного регулювання кореквізити: - Конкуренція та конкурентоспроможність національного виробника
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні засади економічної безпеки. Структура тіньової економічної діяльності. Об’єкти, суб’єкти та види економічних злочинів. Аналітичні ознаки економічних злочинів. Методи „відмивання” доходів, одержаних злочинним шляхом. Основні характеристики корупції як явища. Сутність і зміст недобросовісної конкуренції. Основні форми недобросовісної конкуренції. та зміст економічної безпеки підприємства. Загрози економічній безпеці підприємства та їх види. Індикатори економічної безпеки підприємницької структури. Об’єкти і суб’єкти системи економічної безпеки. Порядок створення і ліквідації служби безпеки. Забезпечення служби безпеки нормативними документами, матеріально-технічними ресурсами, кадрами та коштами. Кадровий менеджмент. Вимоги до співробітників служби безпеки. Роль інформаційної складової у системі економічної безпеки підприємства. Форми і методи добору й аналізу інформації. Забезпечення режиму секретності на підприємствах, дії щодо організації та впровадження інформаційно-комунікаційних систем. Класифікація схем захисту інформаційних систем. Система економічної розвідки підприємства. Значення і роль контррозвідки служби безпеки.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль на практичних, лабораторних заняттях (40%); • Підсумковий контроль (60 %, іспит)
Рекомендована література: 1.Економічна безпека: Навч. посібник / за ред. З.С.Варналія. – К.: Знання, 2009. – 647 с. 2.Економічна безпека: Навч.посібник / [В.І.Франчук, Л.В.Герасименко, В.О.Гончарова, З.Б.Живко та ін.]; за ред. В.І.Франчука. - Львів: Вид-во ЛьвДУВС, 2010. - 244 с. 3.Економічна безпека підприємств: підручник /В.Л.Ортинський, І.С.Керницький, З.Б.Живко та ін. - К.: Алерта, 2011. – 704 с. 4.Данилович–Кропивницька М.Л. Сертифіковане як електронне навчальне видання електронний навчально–методичний комплекс з дисципліни «Економічна безпека національного виробника та безпека інформаційних та комунікаційних систем» № Е41–233–330\2014 від 05.03.2014 р.