Інституційні основи ЄС

Спеціальність: Управління у сфері економічної конкуренції
Код дисципліни: 7.281.02.M.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Лектор: к.е.н., доцент Тревого О.І.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Володіння достатніми знаннями в галузі Євроінтеграції, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію в сфері конкуренції та визначати ключові тенденції її розвитку; 2. Володіння правовими, економічними, соціальними, культурними та політичними складовими Європейського Союзу; 3. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку Євроінтеграції; 4. Застосовувати знання економічних, соціальних та технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації завдань інтеграційних процесів України у ЄС, а також переваги і недоліки такого співробітництва;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Митне регулювання, Державний контроль у сфері економічної конкуренції. Кореквізити: Міжнародна конкуренція, Антимонопольне регулювання економіки
Короткий зміст навчальної програми: - Європейський Союз, інститути влади та структура; - Роль євроінтеграції у реалізації зовнішньоекономічної політики держави; - Інституційний розвиток ЄС в рамках Лісабонського договору; - Європейська фінансова та інвестиційна політика, Поняття та правові основи антимонопольної політики та права конкуренції Євросоюзу, Євроінтеграція, Відносини України з Європейським Союзом.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100 %): усна форма (100%)
Рекомендована література: 1. Історія європейської інтеграції від Римської імперії до Європейського Союзу: монографія / за заг. ред. І. В. Яковюка. – К. : Ред. журн. "Право України" ; Х. : Право, 2013. – 208 с. 2. Майкл Емерсон, Вероніка Мовчан. Поглиблення відносин між ЄС та Україною: Що, Чому і Як?/Центр європейських політичних досліджень та Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Київ, 2016. 3.Машталір Х. Інтеграція України до Європейського Союзу як основа для розбудови громадянського суспільства. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 6. С. 163–166. 4. Нарада національних контактних пунктів програми ЄС «Горизонт 2020», а також представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання «Горизонт 2020» 23.04.2019 5.Шульга Д. Євроінтеграція-2020: що має стати пріоритетом у виконанні Угоди з ЄС.Європейська правда (13.01.2020) URL:https://www.eurointegration.com.ua/articles/2020/01/13/7104931