Світло і колір в дизайні

Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.022.00.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна