Мультимедійний дизайн

Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.022.02.E.026
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна