Екологічний дизайн

Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.022.00.M.012
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна