Наукові дослідження та семінари за їх тематикою

Спеціальність: Дизайн (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.022.00.O.015
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна