Іміджелогія

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.49
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна