Бізнес-економіка

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.47
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та прикладна економіка
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна