Іноземна мова за професійним спрямуванням

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.108
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна