Основи віджеїнгу (сучасне медіа-мистецтво)

Спеціальність: Дизайн середовища
Код дисципліни: 6.022.03.M.81
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: асистент Габрель Тарас Миколайович
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - бути ознайомленим з основними програмними пакетами для віджеїнгу та формування генеративного контенту; - відрізняти типу матеріалу для відео виступу; - вміти генерувати відео матеріал засобами програми Resolume; - вміти зберегти відео і відповідному форматі; - вміти підбирати відеоряд із власної бібліотеки відповідно до темпу, теми та характеру музичного твору; - вміти самостійно аналізувати музичний твір та вдало підбирати відео фрагменти; - знати історію медіа-арту, основні події та персоналії в галузі; - знати сучасні відео-формати; - могти екстраполювати особливості музичної композиції у свій відео виступ. - могти коректно описати концепцію та характеристики власного відеотвору; - організовувати власну бібліотеку фрагметів відео для живого виступу. - розуміти логіку побудови виступу віджея; - сприймати віджеїнг як сучасне просторово-часове мистецтво.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Кольорознавство Основи композиції та формотворення, ч1-2 Основи візуальних комунікацій Комп’ютерна графіка у графічному дизайні, ч.1 Кореквізити: Комп’ютерна графіка у графічному дизайні, ч.2
Короткий зміст навчальної програми: Мета цієї дисципліни надати студентам теоретичні знання: розкрити історію медіа-арту завдяки біографії та творчості знакових персоналій; ознайомити їх з найбільшими світовими подіями; проінформувати про технології, що формували можливості для медіа-митців; а також надати їм практичні навики: допомогти розібратися з відео-кодеками, форматами відео, сприяти опануванню процесу сортування та підготовки матеріалів для живого виступу, ознайомити з програмними засобами генерації відео ефектів.
Методи та критерії оцінювання: Протягом семестру студенти виконують три завдання: 1. Написання реферату про улюбленого медіа-митця (30 балів) 2. Написання синопсису майбутнього відео (10 балів) 3. Формування власної відео-роботи (60 балів).
Рекомендована література: 1. Вестгіст Х., Теорія відеоарту. Порівняльний підхід. — Нью-Джерсі: Вайлі-Блеквелл, 2015 2. Елвес, Ч. Відеоарт. Екскурсія. Нью-Йорк: — I.B. Таврид, 2005 3. Раш М. Відео Арт — Темза і Гудзон, 2003. 4. Раш М. Нові медіа у мистецтві. — М.: Ад Маргінем Прес, 2018. 5. Росс, Д. Висвітлююче відео. Основний посібник із відеоарту. Сан-Франциско: відеокоаліція — Aperture/Bay Area Video Coalition, 2005 6. Трайб М., Джана Р., Нове медіа мистецтво Art — Taschen, 2010. 1. http://digicult.it/ 2. http://neural.it/ 3. http://projection-mapping.org/ 4. http://visual-society.com/ 5. http://www.malbred.com/ 6. https://lightform.com/ 7. https://www.bizbash.com/ 8. https://www.digitalartarchive.at/ 9. https://www.installation-international.com/ 10. https://www.resolume.com/