Іміджелогія

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.M.40
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент персоналу та адміністрування
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна