Проект реставрації, частина 1 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.02.E.102
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: ст. викл. Ших О.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання • перелік і послідовність виконання передпроектних досліджень при реставрації архітектурної деталі; • необхідний перелік і склад реставраційних проектних креслень, • методику і технологію роботи з матеріалом-гіпсом при реставрації архітектурної деталі; В результаті вивчення даного модуля студент повинен вміти: • самостійно виконувати необхідні передпроектні дослідження, послідовно та якісно їх провадити; • за результатами передпроектних досліджень самостійно розробляти проектні креслення реставрації архітектурної деталі; • володіти методикою і технологією роботи з матеріалом-гіпсом, самостійно виконувати форми та моделі з гіпсу архітектурної деталі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Кореквізит: Матеріалознавство, Історія реставрації за фахом, Основи археології.
Короткий зміст навчальної програми: Метою виконання проекту є ознайомлення студента з методикою виконання передпроектних досліджень, правилами виконання реставраційних проектних креслень та особливостями роботи з матеріалом-гіпсом в умовах реставрації.
Методи та критерії оцінювання: Залік: Захист самостійних робіт– 15 % Письомва комонента - 25% Практична компонента - 60%
Рекомендована література: Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. – 70 с. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Проект реставрації, частина 1 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.92
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: ст. викл. Ших О.І.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен продемонструвати наступні результати навчання • перелік і послідовність виконання передпроектних досліджень при реставрації архітектурної деталі; • необхідний перелік і склад реставраційних проектних креслень, • методику і технологію роботи з матеріалом-гіпсом при реставрації архітектурної деталі; В результаті вивчення даного модуля студент повинен вміти: • самостійно виконувати необхідні передпроектні дослідження, послідовно та якісно їх провадити; • за результатами передпроектних досліджень самостійно розробляти проектні креслення реставрації архітектурної деталі; • володіти методикою і технологією роботи з матеріалом-гіпсом, самостійно виконувати форми та моделі з гіпсу архітектурної деталі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Кореквізит: Матеріалознавство, Історія реставрації за фахом, Основи археології.
Короткий зміст навчальної програми: Метою виконання проекту є ознайомлення студента з методикою виконання передпроектних досліджень, правилами виконання реставраційних проектних креслень та особливостями роботи з матеріалом-гіпсом в умовах реставрації.
Методи та критерії оцінювання: Залік: Захист самостійних робіт– 15 % Письомва комонента - 25% Практична компонента - 60%
Рекомендована література: Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. – 70 с. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).