Проект реставрації, частина 2 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.94
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: асистент, к.і.н., __________________ Мельник В.А.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Знання основ теорії в сфері охорони та реставрації культурної спадщини; 2. Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел; 3. Знання сучасного програмного забезпечення у професійній діяльності з реставрації творів мистецтва; 4. Знання основних технологічних процесів що застосовуються при реставрації творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання і вимог чинного законодавства. 5. Вміти збирати та обробляти вихідну інформацію на основі натурних обстежень об’єктів, обмірів, зондажів, шурфів, архівних та іконографічних матеріалів твору мистецтва; 6. Виконувати хіміко-технологічні дослідження творів мистецтва; 7. Вміти практично виконувати реставрацію творів мистецтва, та критично оцінювати результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення; 8. Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва; 9. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 10. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Петрографія і прикладне матеріалознавство натурального каменю, Реконструкція архітектурної деталі з каменю, Основи скульптури
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Проект реставрації частина 2» полягає в набутті знань студента в галузі реставрації творів мистецтва. Метою виконання проекту є ознайомлення студента з методикою виконання передпроектних реставраційних досліджень, оволодіння навиками виконання дослідницьких робіт та виготовлення копії порталу. Курс покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця, що зуміє органічно застосувати у практиці власний рівень знань та творчих навичок при реставрації вхідних порталів різної стилістики.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних частин роботи– 20 б. Письмово-усний контроль – 10 б. Письмовий залік - 20 б. Усний залік - 50 б.
Рекомендована література: Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. – 70 с. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. Jerzy Ciabach. Zywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacij zabytkow. – Torun, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1998. – 237 s. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Wieslaw Domaslowski. Preventiv conservation of stone historical objects.- Torun, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2003 – 244 s
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Проект реставрації, частина 2 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.02.E.105
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: асистент, к.і.н., __________________ Мельник В.А.
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Знання основ теорії в сфері охорони та реставрації культурної спадщини; 2. Знання методів аналізу та обробки інформації з різних джерел; 3. Знання сучасного програмного забезпечення у професійній діяльності з реставрації творів мистецтва; 4. Знання основних технологічних процесів що застосовуються при реставрації творів мистецтва з урахуванням їх призначення та умов використання і вимог чинного законодавства. 5. Вміти збирати та обробляти вихідну інформацію на основі натурних обстежень об’єктів, обмірів, зондажів, шурфів, архівних та іконографічних матеріалів твору мистецтва; 6. Виконувати хіміко-технологічні дослідження творів мистецтва; 7. Вміти практично виконувати реставрацію творів мистецтва, та критично оцінювати результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення; 8. Вміти виконувати проектну документацію реставрації творів мистецтва; 9. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях; 10. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягти поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит: Петрографія і прикладне матеріалознавство натурального каменю, Реконструкція архітектурної деталі з каменю, Основи скульптури
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення дисципліни «Проект реставрації частина 2» полягає в набутті знань студента в галузі реставрації творів мистецтва. Метою виконання проекту є ознайомлення студента з методикою виконання передпроектних реставраційних досліджень, оволодіння навиками виконання дослідницьких робіт та виготовлення копії порталу. Курс покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця, що зуміє органічно застосувати у практиці власний рівень знань та творчих навичок при реставрації вхідних порталів різної стилістики.
Методи та критерії оцінювання: Захист практичних частин роботи– 20 б. Письмово-усний контроль – 10 б. Письмовий залік - 20 б. Усний залік - 50 б.
Рекомендована література: Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. – 70 с. Грубе, Кучмар. Путеводитель по архитектурным формам.- М.:Стройиздат, 1990.- 213 с. Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. Jerzy Ciabach. Zywice i tworzywa sztuczne stosowane w konserwacij zabytkow. – Torun, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 1998. – 237 s. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Wieslaw Domaslowski. Preventiv conservation of stone historical objects.- Torun, Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 2003 – 244 s
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).