Архітектурно-будівельне матеріалознавство

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.63
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: Доц., к.т.н. Бродський Микола Олександрович
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знати термінологію і властивості, шляхи застосування матеріалів, виробів і конструкцій під вимоги архітектурно форми для забезпечення втілення індивідуального творчого задуму реставратора. • Знати напрямки, володіти методами, матеріалами та основами технології створення комфортного архітектурного середовища, в тому числі з врахуванням економії енергетичних та матеріальних ресурсів. • Розуміти і володіти взаємозв’язком та можливістю здійснювати синтез інформації про функції об’єкту і архітектурної форми з матеріалами та виробами ,конструкціями.. • Володіти основами передового світового досвіту спрямованого на синтез нових матеріалів під відповідні архітектурні об`єкти. • Знати питання захисту виробів та матеріалів від агресивного впливу середовища. • Володіти знаннями про матеріали для реновації та реконструкції будинків. • Знати основи технології виробництва матеріалів. • Знати перспективи розвитку сучасних матеріалів, екологічні аспекти їх виготовлення та застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Пререквізити: спеціальна хімія, кольорознавство. • Кореквізити: реставрація творів мистецтв.
Короткий зміст навчальної програми: Архітектурно-будівельні матеріали та вироби-класифікація та вимоги. Властивості архітектурно-будівельних матеріалів. Природні архітектурно-будівельні матеріали та вироби з каменю. Матеріали та вироби з деревини. Керамічні матеріали та вироби. Архітектурно-будівельні матеріали та вироби з мінеральних розплавів. Матеріали та вироби з металів. Штучні архітектурно-будівельні матеріали та вироби на основі мінеральних зв’язних речовин. Залізобетонні конструкції та вироби - монолітні і збірні. Волокнистоцементні матеріали та вироби. Архітектурно-будівельні матеріали та вироби на основі полімерів та інших високомолекулярних органічних речовин. Матеріали та вироби для зовнішнього оздоблення будинків та споруд. Матеріали та вироби для внутрішнього оздоблення будинків. Матеріали та вироби для влаштування підвісної стелі та підлоги. Покриття для дахів, гідроізоляційні матеріали і вироби. Матеріали для ландшафтної архітектури. Будівельні матеріали для будівництва шляхів, площ, хідників, огородження території та ін. Матеріали декоративно-прикладного мистецтва.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль (лабораторні роботи) – 40 балів, • Підсумковий контроль (залік) – 60 балів.
Рекомендована література: 1. Акунова Л.Ф., Крапинин В.А. Технология производства и декорирование художественных керамических изделий. М., Высшая школа. 1984. 2. Ланцетти А.Г. и др. Изготовление художественного стекла. М., Высшая школа. 1987. 3. Сысоева Н.И. Декоративные ткани в интерьере. М., Легкая промышленность. 1966. 4. Бзкаев З.И. и др. Конструктирование архитектурно-художественных изделий из метала. М. Гос. издательство по архитектуре и градостроительству., 1950 5. Иванова Л.А. и др. Развитие художественного и ювелирного литья. Одесса., 2003. 6. Двойникова Е.С. Художественные работы по дереву. М., Высшая школа. 1972 7. Баранов П.И. и др. История применения драгоценных и поделочных камней. Днепропетровск., 2002