Основи хіміко-технологічних процесів в реставрації, частина 1

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.22
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна