Основи хіміко-технологічних процесів в реставрації, частина 2

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.56
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна