Проект реставрації, частина 4 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.02.E.93
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доц.каф. АТР, , к.і.н. Мельник В.А.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни «Проект реставрації» полягає в освоєнні студентами методів та способів вирішення проблем пов’язаних з методами та методикою реставрації творів мистецтва з штучного та натурального каменю. Метою виконання проекту є ознайомлення студента з теоретичними засадами в реставрації творів мистецтва та виконання практичного завдання, що передбачає реставрацію архітектурної деталі. Метою викладання дисципліни є ознайомлення студента з історією, теорією та методикою застосування різноманітних реставраційних матеріалів, котрі застосовуються при реставрації творів мистецтва з каменю. Для розуміння послідовності процесів та оволодіння реставраційними навичками обов’язковим є виконання практичної роботи, що передбачає розчистку, укріплення та доповнення архітектурної деталі або твору мистецтва з каменю. Для практичної реставрації викладачі пропонують студентам об’єкт, на основі якого проводяться усі реставраційні заходи. Курс покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця, що зуміє органічно застосувати у практиці власний рівень знань та творчих навичок у реставрації творів мистецтва з каменю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит:Спецпластика, Реставраційне матеріалознавство, Історія декоративно-прикладного мистецтва Кореквізит: Історичні техніки та технології обробки каменю, Комп`ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю, Історія реставрації за фахом
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Проект реставрації» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – візуальне науково-технологічне обстеження твору мистецтва з глини, визначення ступіня збереженості і забрудненості, матеріалу, стилістики. Виконання обмірів на основі яких виконується картограма втрат з зазначенням всіх наявних пошкоджень, а також проект реставрації з реконструкцією відсутніх частин керамічної архітектурної деталі. Виконуються підготовка деталі до реставрації. Обов’язковою складовою реставраційної документації є фотофіксація. Фотофіксацію виконується на всіх етапах реставраційних робіт. Вивчається можливість застосування для реставрації синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків що їх використовують у реставрації. Вивчення штучних мас, що їх застосовують до реставрації творів мистецтва з штучного каменю. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: Захист практичних робіт– 20 %. Письмово-усний контроль – 10 %. Залік: Письмова компонента 30% Усна компонента 40%
Рекомендована література: Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Проект реставрації, частина 4 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.84
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доц.каф. АТР, , к.і.н. Мельник В.А.
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вивчення дисципліни «Проект реставрації» полягає в освоєнні студентами методів та способів вирішення проблем пов’язаних з методами та методикою реставрації творів мистецтва з штучного та натурального каменю. Метою виконання проекту є ознайомлення студента з теоретичними засадами в реставрації творів мистецтва та виконання практичного завдання, що передбачає реставрацію архітектурної деталі. Метою викладання дисципліни є ознайомлення студента з історією, теорією та методикою застосування різноманітних реставраційних матеріалів, котрі застосовуються при реставрації творів мистецтва з каменю. Для розуміння послідовності процесів та оволодіння реставраційними навичками обов’язковим є виконання практичної роботи, що передбачає розчистку, укріплення та доповнення архітектурної деталі або твору мистецтва з каменю. Для практичної реставрації викладачі пропонують студентам об’єкт, на основі якого проводяться усі реставраційні заходи. Курс покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця, що зуміє органічно застосувати у практиці власний рівень знань та творчих навичок у реставрації творів мистецтва з каменю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит:Спецпластика, Реставраційне матеріалознавство, Історія декоративно-прикладного мистецтва Кореквізит: Історичні техніки та технології обробки каменю, Комп`ютерні технології в діагностиці та реставрації каменю, Історія реставрації за фахом
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна «Проект реставрації» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – візуальне науково-технологічне обстеження твору мистецтва з глини, визначення ступіня збереженості і забрудненості, матеріалу, стилістики. Виконання обмірів на основі яких виконується картограма втрат з зазначенням всіх наявних пошкоджень, а також проект реставрації з реконструкцією відсутніх частин керамічної архітектурної деталі. Виконуються підготовка деталі до реставрації. Обов’язковою складовою реставраційної документації є фотофіксація. Фотофіксацію виконується на всіх етапах реставраційних робіт. Вивчається можливість застосування для реставрації синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків що їх використовують у реставрації. Вивчення штучних мас, що їх застосовують до реставрації творів мистецтва з штучного каменю. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: Захист практичних робіт– 20 %. Письмово-усний контроль – 10 %. Залік: Письмова компонента 30% Усна компонента 40%
Рекомендована література: Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).