Виконання бакалаврської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.75
Кількість кредитів: 10.50
Кафедра: Архітектура та реставрація
Семестр: 8 семестр
Форма навчання: денна