Основи скульптури, частина 3 (курсова робота)

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.O.015
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: к.арх. Шукатка М.С. стр.викл. Ших О.І.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: «Основи скульптури» полягає в освоєнні студентами відчуття пластики та форми, об’ємно-просторового мислення, розвитку художньо-естетичного смаку. Сформувати у студентів відчуття правильних пропорцій, відчуття матеріалів. Формування вміння розбивати на ключові етапи об’єм роботи, фахово провести фото фіксацію та обміри деталей, проводити пошук аналогів та визначати їх приналежність до певних стильових особливостей та часових меж, вміння відтворювати втрачені елементи на основі збережених частин чи по фотографії. Курс «Основи скульптури» покликаний сформувати реставратора як фахівця, який зуміє органічно застосувати на практиці високий рівень знань та творчих навичок у моделюванні та реставрації скульптурних елементів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізит: Спецпластика, Моделювання архітектурної деталі Кореквізит: Спецпластика, Моделювання архітектурної деталі
Короткий зміст навчальної програми: «Основи скульптури» ґрунтується на вивченні техніки і технології моделювання архітектурних декоративних деталей, вирішення проблем пов’язаних з моделюванням, підбір інструментарію та методики відтворення, копіювання та доповнення архітектурної деталі, розробка алгоритму моделювання, тощо. Вивчення архітектурного декору з рослинними мотивами. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків, які розкриваються під час практичної роботи над поставленим завданням
Методи та критерії оцінювання: Залік: Захист самостійних робіт– 10 % Письмова компонента - 20% Практична компонента - 70%
Рекомендована література: Архитектурные детали: альбом. – М., Академия архитектуры СССР, 1946-1947. – 70 с. Кокин А.Д., Турбин Н.И. Части зданий и их архитектурная отделка (пособие для художественно-ремесленых училищ) – М., издательство и типпография трудрезервиздата, 1949.- 188 с. Лепные работы. Сенаторов Н.Я., Коршунова А.П., Муштаева Н.Е. 1982. Львівська скульптура XVI – XVII століть/ В. Любченко. – К. : Наук. думка, 1981. – 214с. Одноралов Н.В. 'Скульптура и скульптурные материалы' - Москва: Изобразительное мскусство, 1982 - с.224 Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. Biriulow J. Rzezba lwowska od polowy XVIII wieku do 1939 roku: Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy (Львівська скульптура від раннього класицизму до авангардизму, середина XVIII ст. — 1939 р.). — Warszawa: Neriton, 2007, 388 s. Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p. Uldis Zarins. Anatomy For Sculptors, Understanding the Human Figure - USA, 2014, 226 s.