Реставрація скульптури з каменю, частина 1

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.01.E.076
Кількість кредитів: 7.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Лектор: доцент кафедри, доцент, к.арх. - Олена Степанівна Стасюк асистент - Сергій Петрович Сірий
Семестр: 5 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: «Реставрація скульптури з каменю» полягає в у оволодінні методикою та технологією реставрації скульптури з каменю, розвитку технічного та аналітичного мислення. Метою виконання проекту є ознайомлення студента з методикою вивчення та використання оригіналів та аналогів при реставрації скульптури з каменю, оволодіння методикою виконання розчистки, відсолення, зміцнення, склеювання та доповненення кам’яної скульпткри та технікою і технологією підбору матеріалів в умовах реставрації, а також підготовці студентів до самостійного вирішення питань пов’язаних з реставрацією каменю. Курс покликаний сформувати студента-реставратора як фахівця, що зуміє органічно застосувати у практиці власний рівень знань та творчих навичок у реставрації скульптури з каменю.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Преквізит:Історичні техніки та технології обробки каменю, Реставраційне матеріалознавство, Історія декоративно-прикладного мистецтва. Кореквізит: Історичні техніки та технології обробки каменю, Наукові основи дослідження архітектурного декору історичних будівель, Історія реставрації за фахом.
Короткий зміст навчальної програми: «Реставрація скульптури з каменю» ґрунтується на вивченні наступних навчальних блоків – науково-технологічне обстеження скульптури з каменю, методика розробки проекту реставрації, вивчення методик реставрації творів мистецтва з вапняку, пісковику, мармуру, штучного каменю, тощо. Вивчається можливість застосування для реставрації синтетичних полімерів, пігментів, біоцидів та антисептиків що їх використовують у реставрації. Вивчення штучних мас, що їх застосовують до реставрації творів мистецтва з вапняку та пісковика. Вивчення методики зберігання та догляду за скульптурою з каменю. Вивчення дисципліни відбувається методом послідовного викладання матеріалу у формі тематичних блоків.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: Захист практичних робіт– 20 %. Письмово-усний контроль – 10 %. Іспит: Письмова компонента (30%) Усна компонент (40%)
Рекомендована література: Прибєга Л.В. Основы методики исследования памятников архитектуры. Учебное пособие. – Киев, 1988. – 59 с. Прибєга Л.В. Методика охорони та реставрації памяток народного зодчества України. – Київ, 1997. – 143 с. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. – Москва 1993. Стріленко Ю. М. Консервація і реставрація архітектурних пам'яток / Ю. М. Стріленко, І. Р. Могитич, С. В. Скляр та ін. // К.: – Л.: – 1996. – 586 с. .. Гуцуляк Р. Б. Особливості технології та матеріалів для консервації і реставрації пам'яток / Р. Б. Гуцуляк, Ю. М. Стріленко.// Будівництво в Україні. 2003, № 6. . Закон України від 8.06.2000 № 1805-III, Про охорону культурної спадщини. Закон України від 1.06.2000 № 1775-III, Про ліцензування певних видів господарської діяльності. ДБН В.3.2-1-2004, Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам’ятниках культурної спадщини Dick Parry. Niezwtkla technika starozytnosci – Amber, Warszawa 2006 – 283 p. Sculpture. From Antiquity to Present Day – Taschen, 2006 – 1152 p.