Техніки та технології консервації творів мистецтва з гіпсу

Спеціальність: Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Код дисципліни: 6.023.00.M.068
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Архітектура та реставрація
Семестр: 7 семестр
Форма навчання: денна