Основи підприємництва та бізнес-планування в ІТ

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.000.00.M.028G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна