Трудове право

Спеціальність: Архітектура та містобудування
Код дисципліни: 6.000.00.M.026G
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Цивільне право та процес
Семестр: 6 семестр
Форма навчання: денна