Ергодизайн

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 7.022.01.E.24
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: К. арх., доцент Дида І.А., к. мист., ст. викладач Радомська В.Р.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • основні положення теоретичних понять науки ергономіки та теорії антропометрії, процес їх застосування у дизайні інтер’єрів та предметного обладнання; • вимоги до проектування інтер’єрів, елементів предметного дизайну, аксесуарів та обладнання; • особливості застосування визначених нормативів, процентилів та проектних вимог у поєднанні з естетичною складовою на шляху формування стилю; • проведення антропометричного, ергономічного аналізу для запроектованого обладнання чи інтер’єрного середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Основи ергономіки, • Пластанатомія, антропомерія, • Основи дизайну предметного середовища, • Проектування, • Основи ергономіки дизайну інтер'єру.
Короткий зміст навчальної програми: Головні поняття ергономіки в архітектурному просторі, інтер’єрі та в проектуванні предметного обладнання. Введення в курс дисципліни «Ергодизайн». Метрологічний аналіз в ергодизайні. Ергономіка і рух. Антропометричні дані, їх застосування у проектній практиці. Поняття процентилів та їх застосування на практиці. Офісні приміщення. Антропометрія сидіння. Ергономіка в дизайні аудіовізуального простору. Ергодизайн в проектуванні приміщень громадського призначення. Ергодизайн в закладах торгівлі та харчування, приміщень для відпочинку та дозвілля. Ергодизайн в проектуванні медичних закладів. Ергодизайн в житловому проектуванні. Класифікація та функціональне зонування приватного простору. Основи ергономіки в проектуванні інтер’єру та обладнання сакрального характеру. Філософсько-психологічні складові ергономіки в аспекті організації простору.
Методи та критерії оцінювання: • Підсумковий контроль – диференційований залік: лекційний матеріал (70%) і графічна робота(30%)
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Джулиус Панеро, Мартин Зелник. Основы ергономики. Человек, пространство, интерьер – М.: Астрель, 2006 2. Нойферт Э. Строительное проектирование.: / Пер. с нем. К.Ш. Фельдмана, Ю.М. Кузьминой; Под пед. З.И. Эстрова и Е.С. Раевой. – 2-изд. – М.: Стройиздат, 1991. 392 с.: ил. – ISBN 5-274-00236-6. – Перевод издания: Bauentwurfslehre / E. Neufert – F. Viweg & Sohn Braunschweig / Wiesbaden 3. Нойферт Ернст. Строительное проектирование–38-издание.–М: «Архитектура - С», 2010. – 549 с.: ил. 4. Ernst Neufert, Podrecznik projektowania architektoniczno-budowlanego; 2 wydanie polske, rozszerzonei gruntownie zmienione, 5800 rysunkow I tablic, Arkady, Warszawa, 1999.– 620с. 5. Данчак І.О., Лінда С.М. Пристосування житлового середовища для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка». 2002.–128 с. 6. Радомська В.Р. Ергодизайн: конспект лекцій для студентів І курсу освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст магістр спеціальності 7(8).02020701 «Дизайн». –Львів, 2016.– 90с. 7. Основи ергономіки. Конспект лекцій для студентів базового напрямку 6.0202 «Мистецтво»/ Укл. Ю.А. Рочняк. – Львів: Національний Університет «Львівська політехніка», 2003. – 17 с.

Ергодизайн (курсовий проект)

Спеціальність: Дизайн
Код дисципліни: 7.022.01.E.26
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Дизайн та основи архітектури
Лектор: К. арх., доцент Дида І.А., к. мист., ст. викладач Радомська В.Р.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • основні положення теоретичних понять науки ергономіки та теорії антропометрії, процес їх застосування у дизайні інтер’єрів та предметного обладнання; • вимоги до проектування інтер’єрів, елементів предметного дизайну, аксесуарів та обладнання; • особливості застосування визначених нормативів, процентилів та проектних вимог у поєднанні з естетичною складовою на шляху формування стилю; • проведення антропометричного, ергономічного аналізу для запроектованого обладнання чи інтер’єрного середовища.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Основи ергономіки, • Пластанатомія, антропомерія, • Основи дизайну предметного середовища, • Проектування, • Основи ергономіки дизайну інтер'єру.
Короткий зміст навчальної програми: Графічна робота за визначеними темами лекційного курсу. Лекційні теми: Головні поняття ергономіки в архітектурному просторі, інтер’єрі та в проектуванні предметного обладнання. Введення в курс дисципліни «Ергодизайн». Метрологічний аналіз в ергодизайні. Ергономіка і рух. Антропометричні дані, їх застосування у проектній практиці. Поняття процентилів та їх застосування на практиці. Офісні приміщення. Антропометрія сидіння. Ергономіка в дизайні аудіовізуального простору. Ергодизайн в проектуванні приміщень громадського призначення. Ергодизайн в закладах торгівлі та харчування, приміщень для відпочинку та дозвілля. Ергодизайн в проектуванні медичних закладів. Ергодизайн в житловому проектуванні. Класифікація та функціональне зонування приватного простору. Основи ергономіки в проектуванні інтер’єру та обладнання сакрального характеру. Філософсько-психологічні складові ергономіки в аспекті організації простору.
Методи та критерії оцінювання: • Підсумковий контроль – диференційований залік: графічна робота (100%)
Рекомендована література: Рекомендована література: 1. Джулиус Панеро, Мартин Зелник. Основы ергономики. Человек, пространство, интерьер – М.: Астрель, 2006 2. Нойферт Э. Строительное проектирование.: / Пер. с нем. К.Ш. Фельдмана, Ю.М. Кузьминой; Под пед. З.И. Эстрова и Е.С. Раевой. – 2-изд. – М.: Стройиздат, 1991. 392 с.: ил. – ISBN 5-274-00236-6. – Перевод издания: Bauentwurfslehre / E. Neufert – F. Viweg & Sohn Braunschweig / Wiesbaden 3. Нойферт Ернст. Строительное проектирование–38-издание.–М: «Архитектура - С», 2010. – 549 с.: ил. 4. Ernst Neufert, Podrecznik projektowania architektoniczno-budowlanego; 2 wydanie polske, rozszerzonei gruntownie zmienione, 5800 rysunkow I tablic, Arkady, Warszawa, 1999.– 620с. 5. Данчак І.О., Лінда С.М. Пристосування житлового середовища для потреб людей з обмеженими фізичними можливостями. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка». 2002.–128 с. 6. Радомська В.Р. Ергодизайн: конспект лекцій для студентів І курсу освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліст магістр спеціальності 7(8).02020701 «Дизайн». –Львів, 2016.– 90с. 7. Основи ергономіки. Конспект лекцій для студентів базового напрямку 6.0202 «Мистецтво»/ Укл. Ю.А. Рочняк. – Львів: Національний Університет «Львівська політехніка», 2003. – 17 с.