Психологія реклами

Спеціальність: Містобудування
Код дисципліни: 7.191.02.M.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та практична психологія
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна