Іноземна мова за професійним спрямуванням

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна