Основи тонкого органічного синтезу (спецкурс, ч 2)

Спеціальність: Фармація, промислова фармація (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.226.00.O.015
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: професор Лубенець Віра Ільківна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Уміння узагальнити сучасні уявлення та концепції будови органічних сполук, основні типи механізмів хімічних реакцій. • Уміння інтерпретувати зв’язок електронної та просторової будови органічних сполук з їх реакційною здатністю і фізико-хімічними властивостями. • Уміння окреслити основні засади створення цільових продуктів на основі органічних речовин • Вміти описати принципову схему синтезу, готувати прилади до роботи, перевіряти їх показники; проводити аналіз вихідних та цільвих речовин; робити порівняльну характеристику методів, які можна використовувати для аналізу цільової речовини; підбирати реагент; підбирати умови проведення синтезу; грамотно оцінювати результати аналізу; добре володіти навичками роботи з довідковою літературою. • Уміння продемонструвати глибинні знання процесу створення біологічно активних субстанцій, починаючи від моменту ідеї синтезу речовини певної будови, проведення скринінгу і вдосконалення структури субстанції, впритул до стадії її клінічних випробувань і організації виробництва
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Наукові аспекти технології веретинарних та біомедпрепаратів Кореквізити Основи фармацевтичної біохімії (спецкурс ч.1), Клініко-фармацевтичні аспекти використання лікарських засобів (спецкурс ч.3)
Короткий зміст навчальної програми: Загальна методологія тонкого органічного синтезу. Джерела сировини. Розробка хімічної схеми синтезу. Вибір методу очистки цільових сполук та їх ідентифікація. Галузі застосування тонкого органічного синтезу. Синтез біологічно активних сполук – перспективних субстанцій для створення лікарських препаратів різного призначення. Методи заміни функціональних груп в проміжних продуктах та лікарських субстанціях. Застосування тонкого органічного синтезу в галузі створення пахучих речовин. Тонкий органічний синтез при створенні засобів захисту рослин. Методи тонкого органічного синтезу при створенні барвників різної структури і призначення.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: письмово-усного контролю та захисту практичних робіт – 20 балів; • підсумковий контроль - 80 балів ( контрольний захід, іспит): письмово-усна форма.
Рекомендована література: Ол. Швайка. Основи синтезу лікарських речовин та їх проміжних продуктів. Вид. друге, виправлене й доповнене, Донецьк,2004. Р.П. Евстигнеева. Тонкий органический синтез. М.: Химия, 1991. Lubenets, V.; Stadnytska, N.; Baranovych, D.; Vasylyuk, S.; Karpenko, O.; Havryliak, V.; Novikov, V. Thiosulfonates: The Prospective Substances against Fungal Infections, Fungal Infection, Erico Silva de Loreto and Juliana Simoni Moraes Tondolo, IntechOpen 2019, https://doi.org/10.5772/intechopen.84436 Кипер Р.А. Физико-химические свойства веществ. «Прондо», 2013. Knochel P., Molander G. A. Comprehensive Organic Synthesis II. Elsevier, 2014
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).